Galetes! i altres...

Aquí podràs llegir l' avís legal , podràs consultar la política de privadesa i la política de cookies .

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us fem coneixedor que les vostres dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat d’Associació Fulles d’ Alè, per la consciència social, amb NIF G02631281. La finalitat daquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fullesdale.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Fulles d’Alè, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això Fulles d ‘Alè oa tercers.

Fulles d’Alè no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de Fulles d’Alè.

Amb els límits establerts a la llei, Fulles d’Alè no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de Fulles d’Alè estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Fulles d’Alè poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Fulles d’Alè o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de Fulles d’Alè.

Així mateix, per accedir als serveis que Fulles d’Alè ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Fulles d’Alè, per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a pedro@fullesdale.org .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per Fulles d’Alè estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Fulles d’Alè o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Fulles d’Alè no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, i Fulles d’Alè es reserva tots aquests drets. La cessió dels drets esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a Fulles d’Alè, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Fulles d’Alè ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Fulles d’Alè no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, consegüentment, no s’hi ha de confiar com si ho fos. Fulles d’Alè declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

Fulles d’Alè es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.

En cap cas Fulles d’Alè, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Fulles d’Alè no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc i ventura exclusiva de l’usuari. Fulles d’Alè no recomana ni garanteix cap informació o informació obtinguda per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar al web de Fulles d’Alè com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, Fulles d’Alè no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de Fulles d’Alè. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Fulles d’Alè, en són propietat exclusiva, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per Fulles d’Alè, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, i no és responsabilitat de Fulles d’Alè; l’ús que l’usuari pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar-ne els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit de Fulles d’Alè.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privadesa als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

Associació Fulles d’Alè, per la consciència social, amb NIF G02631281, en endavant Fulles d’Alè, és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recollides a través del lloc web.

Fulles d’Alè informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es demanen amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment, així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web www.fullesdale.org, es regirà per aquesta mateixa política de privadesa.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Fulles d’Alè procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

DADES RECAPTADES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte, així com per poder oferir-vos els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

DADES RECAPTADES PER A LA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL FORMULARI WEB

Les dades personals demanades a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

EXERCICI DELS DRETS

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades dirigint la vostra petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic pedro@fullesdale.org.

Per a l’exercici dels drets s’haurà d’identificar mitjançant la presentació del vostre DNI.

DESTINATARIS

Fulles d’Alè informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, llevat que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, els destinataris de les vostres dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis.

Fulles d’Alè manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

VARIACIÓ DE LES DADES

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. Per a qualsevol reclamació podeu adreçar-vos a pedro@fullesdale.org .

Igualment podrà adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

POLÍTICA DE COOKIES

Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema al vostre navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la vostra visita quan torneu a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques dús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes dusuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense galetes els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si voleu consultar més informació sobre què són les galetes, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., us preguem que us dirigiu a aquest enllaç.

COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web per tal d’informar-vos amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les cookies pròpies:

  • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al bloc siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les cookies de tercers següents:

  • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i el volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament dinformació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit ho haurà de fer comunicant directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes perquè pugueu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

DESACTIVACCIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podreu exercir el vostre dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que utilitzeu. Aquí us deixem una guia ràpida per als navegadors més populars .

NOTES ADDICIONALS

  • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc ha d’efectuar el dret a eliminar-lo o desactivar-lo. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels navegadors esmentats.
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.
  • En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no desa la vostra adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada en aquest enllaç . Si voleu informació sobre l’ ús que Google dóna a les cookies us adjuntem aquest altre enllaç .
  • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubteu a comunicar-vos amb nosaltres a través de la secció de contacte.