Què és la PNL?

You are currently viewing Què és la PNL?

La programació neurolingüística (PNL) es defineix com l’art i la ciència de l’excel·lència personal i l’estudi de l’estructura de l’experiència subjectiva. Estudia els processos a través dels quals, les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions internes, obtenim recursos i canviem.

També és definida com un model de comunicació que es concentra a identificar i utilitzar models de pensament que influeixin sobre el comportament d’una persona, com una manera de millorar la qualitat i l’efectivitat de les seves vides.

Fem una ullada al desglossament dels seus termes:

 • Programació , prové de la ciència del procés dinformació, sota la premissa que la manera com semmagatzema, es codifica i es transforma lexperiència és similar a com funciona el programari en un PC. Suprimint, actualitzant o instal·lant el nostre programari mental, podem canviar la manera de pensar i, com a resultat, la manera dactuar.
 • Neuro , prové de neurologia, la manera com processem la informació que ens arriba dels cinc sentits a través del cervell i el sistema nerviós.
 • Lingüística té relació amb l’ús dels sistemes del llenguatge (no només les paraules, sinó tots els sistemes del símbols, incloent gestos i postures) per codificar, organitzar i atribuir significats a les nostres representacions internes del món, i per comunicar-nos internament i externament .

De què s'ocupa la PNL?

La PNL s’ocupa de la manera com per mitjà dels nostres sentits, percebem les experiències que vivim de l’exterior, de com les processem subjectivament per mitjà del nostre pensament i de la manera com estructurem els nostres pensaments per assolir els nostres objectius. Cada experiència és un aprenentatge que queda codificat al nostre cervell i sistema nerviós.

En què posa èmfasi la PNL?

La PNL posa èmfasi en la pressuposició que davant de les sol·licituds de l’ambient és millor una resposta que cap, i encara millor, moltes respostes en comptes de només una. Per tant, el treball d’enriquir la gamma de respostes i recursos disponibles es constituirà en un dels eixos centrals d’aquest enfocament.

Quins objectius i finalitat té la PNL?

La PNL posa èmfasi en la pressuposició que davant de les sol·licituds de l’ambient és millor una resposta que cap, i encara millor, moltes respostes en comptes de només una. Per tant, el treball d’enriquir la gamma de respostes i recursos disponibles es constituirà en un dels eixos centrals d’aquest enfocament.

La PNL té la finalitat efectiva i segura de curar fòbies, anul·la hàbits no desitjats i ajuda en casos de trauma. Millora la comunicació, permetent la detecció, la utilització i la modificació de patrons en les relacions humanes. S’utilitza també per alleujar l’estrès, millorar la confiança, desenvolupar més creativitat, flexibilitat i autoconeixement personal.

Per què utilitzem la PNL?

Les respostes a qüestions que ens plantegem al nostre dia a dia poden ser múltiples, no existeix només una via o una forma. Podem i hem de trobar les nostres pròpies respostes, allò que ens farà bé, a nosaltres mateixos i al nostre entorn.

Per donar un altre sentit al nostre passat, a la nostra història personal, a les relacions personals actuals, ia la relació amb un/a mateix/a.

Necessitem conèixer-nos més i millor: què pensem; quines són les nostres creences i patrons de conductes que ens limiten; com ens relacionem amb nosaltres mateixos/es; com podem comunicar-nos millor i de manera saludable amb nosaltres i amb els altres; quins canvis necessito a la meva vida; com prendre una bona decisió i com aconseguir un objectiu laboral, personal, social, relacional i/o espiritual.

Des de Fulles d’Alè , sabem que cada persona, vida i procés és únic, per això, et volem acompanyar, volem aprendre i créixer junts/es

Què aconseguiràs amb la PNL?

 • Saber el que vols i com aconseguir-ho.
 • Construir relacions més sòlides, profundes i saludables.
 • Augmentar l’autoconfiança i l’autoestima.
 • Enfortir la teva capacitat de connectar amb els altres.
 • Aprendre a portar el timó de la teva vida.
 • Que et comuniquis més efectivament i persuasivament.
 • A treure el millor de tu mateix/a.
 • Canviar les creences que posen límits entre tu i el món.
 • Ser més creatiu/iva.
 • Observar la manera com penses, sents, actues i em comunico.
 • Aconseguir els teus objectius personals i professionals.

Bibliografia

Programació Neurolingüística (PNL), les claus per a una comunicació més efectiva. Steve Bavister i Amanda Vickers. Amat editorial, 2011.

Practitioner en Programació Neurolingüística (PNL). Dossier Institut Gestalt i Associació Espanyola de Programació Neurolingüística 2018-2019.

Deixa un comentari